Uyruğu Alman

Almanya’da çocukların vatandaşlığa alınması

Almanya'da çocukların vatandaşlığa alınması

Almanya’daki çocuklar otomatik olarak vatandaşlığa alınır ve ebeveynlerinden en az birinin çocuğun doğumunda Alman vatandaşlığına sahip olmaması durumunda Alman vatandaşı olarak kabul edilmezler. Veya en az 8 yıldır yasal olarak Almanya’da ikamet ediyor ve Almanya’da daimi ikamet iznine (Niederlassungserlaubnis) sahip.

Burada “yasal” prensipte sekiz yıllık Aufenthaltserlaubnis oturma iznine sahip olmak anlamına geliyor. Ayrıca bu süre, nihai olarak onaylanması durumunda Almanya’daki iltica prosedürünüzü de kapsar. Çocuklar Alman vatandaşlığının yanı sıra kendi ülkelerinin da alabilirler.

Almanya’da çocukların vatandaşlığa alınması

Alman vatandaşlığını elde etmenin temel ilkesi jus sanguinis veya soy ilkesidir. Alman bir anne veya babanın çocuğu olarak doğan bir kişi, kanunen otomatik olarak Alman olarak kabul edilir. Ebeveynlerden birinin farklı bir uyruğa sahip olması durumunda, Alman hukuku çocuğun ikisinden de vazgeçmeden her iki uyruğa da sahip olmasına izin vermektedir.
Almanya’da doğmanın avantajlarından biri, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde doğan çocukların, ancak ebeveynlerinden en az birinin Alman vatandaşlığına sahip olması durumunda otomatik olarak Alman vatandaşlığı alabilmesidir. Aynı kural, her iki ebeveynin de göçmen olması ve en az birinin çocuğun doğduğu tarihte sekiz yıldır yasal olarak Almanya’da ikamet etmesi ve Almanya’da daimi ikamet iznine sahip olması durumunda geçerlidir.

Jus sanguinis veya soy ilkesinin yanı sıra, 2000 yılının başından bu yana, Almanya’da çocukların vatandaşlığa alınmasıyla ilgili olarak, ebeveynleri Alman olmasa bile, Alman topraklarında doğan herkesin Alman vatandaşlığı alması gerektiğini öngören çeşitli koşullar bulunmaktadır. Bunun için özel gerekliliklerle paralel bir prensip getirildi. Bu son kural uyarınca çifte vatandaşlığa izin verilmemektedir.

Read:Alman kabinesi, Almanya’da göçmenlere yönelik yeni vatandaşlığa kabul yasa taslağını onayladı

Bu nedenle çocuğunuz 21 yaşına geldiğinde ya Alman vatandaşlığını korumaya ve sahip olduğu diğer uyruklardan vazgeçmeye ya da Alman vatandaşlığından çıkmaya karar vermelidir. Buna gönüllü model sözleşmesi denir. Yukarıdakilerden, çocukların aşağıdaki koşullar altında Almanya’da vatandaşlığa alınabileceği sonucuna varıyoruz:

 • En az bir ebeveyn, çocuk doğmadan önce en az 8 yıl boyunca Almanya Cumhuriyeti’nde yaşıyordu;
 • Çocuğun doğumu sırasında ebeveynlerden en az birinin Almanya’da daimi oturma izni vardı;
 • Bir çocuğun Almanya’da vatandaşlığa alınabilmesi ve bu hak kapsamında vatandaşlık kazanabilmesi için çocuğun 18-23 yaşını doldurmadan önce anne ve babasının vatandaşlığını veya Alman vatandaşlığını seçmesi gerekir;
 • Alman vatandaşlığı alabilmek için bu durumda kişinin ebeveynlerinin vatandaşlığından vazgeçmesi gerekir. Alternatif olarak çifte vatandaşlık alma iznine başvurabilirsiniz;

Yalnızca 2 Şubat 1990’dan sonra Almanya’da doğan çocukların bu çifte vatandaşlık hakkına sahip olduğunu lütfen unutmayın.

Almanya’da yasadışı babadan gelen çocukların vatandaşlığa alınması

Çocuğun annesi yasal olarak evli değilse ve çocuğun babası Alman vatandaşıysa veya Almanya’da en az sekiz yıldır yasal olarak ikamet eden ve Niederlassungserlaubnis daimi oturma iznine sahip olan tek kişi ise. Babanın çocuğu ve onun babalığını resmen kabul etmesi gerekir. Böylece Alman vatandaşlığını alabilir. Ebeveynlerden hiçbiri yukarıdaki koşulları karşılamıyorsa, çocuk otomatik olarak Alman vatandaşlığını alamayacaktır. Ancak bir süre sonra daha sonra başvurabileceksiniz.

Read:Alman kabinesi, Almanya’da göçmenlere yönelik yeni vatandaşlığa kabul yasa taslağını onayladı

Almanya’da vatansız ebeveynlerden gelen çocukların vatandaşlığa alınması

Ebeveynleri vatandaşlığa sahip olmayan çocuklar için Alman vatandaşlığının kazanılmasında özel koşullar geçerlidir. Bu çocukların aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir:

 • Çocuğun doğumda vatansız olması gerekir;
 • Bir Alman uçağında veya gemisinde doğmuş olsa bile, Almanya’da çocuk sahibi olma ihtiyacı;
 • Çocuğunuzun en az beş yıl boyunca yasal olarak Almanya’da ikamet etmiş olması gerekir;
 • Çocuğa beş yıldan fazla hapis cezası verilmedi;
 • Çocuklar 21 yaşına gelmeden Alman vatandaşlığına başvurmalıdır.

Almanya’da mülteciler için çocukların vatandaşlığa alınması

Çocuk, gerekli sekiz yıllık ikamet süresini tamamladıktan sonra Alman vatandaşlığı almaya hak kazanır. Ayrıca ebeveynler maddi yardım alsa bilesığınma verilmesi durumunda 6 yıl süreyle alınabilir.

Bu durumda ebeveynler yardım aldıkları için vatandaşlık alamıyorlar. Bir ebeveyn, 16 yaşın altındaki bir çocuk adına vatandaşlık başvurusunda bulunur. Başvuru 16 yaşında bir çocuk tarafından yapılmıştır. Mesela 2015 yılında Almanya’ya gelen bir kişi gelecek yıl vatandaşlık başvurusunda bulunacak.

Çocukların Almanya’da vatandaşlığa alınmasının avantajları

Alman vatandaşlığı almak, ister çocuk ister yetişkin olsun, Almanya’da ikamet eden herkes için çok önemlidir, çünkü vatandaşlık kişiye birçok önemli ayrıcalık sağlar. Birçok kişi için kalıcı oturma izni yeterli olabilir ancak vatandaşlığa kabul ile tamamen kaldırılabilecek bazı kısıtlamalar da vardır.

Read:Alman pasaportu 2024

Alman vatandaşlığı her vatandaşa, yalnızca Alman vatandaşlarının sahip olduğu belirli hak ve ayrıcalıkları tanır. Bu avantajlar arasında:

 • Kamu görevine aday olma ve oy verme hakkı;
 • Almanya’ya ve Almanya’dan seyahat ve hareket özgürlüğü;
 • Barışçıl toplanma ve örgüt ve dernek kurma hakkı.
 • Ülke dışında konsolosluk koruması hakkı;
 • Uygulamalı ve akademik koşullar dikkate alınarakAlmanya’da mesleğime uygun çalışma edinme hakkı;
 • Devlette veya kamuda istihdam edilme hakkı.

Çocukların Almanya’da vatandaşlığa alınmasında ve genel olarak Alman vatandaşlığının kazanılmasında bu haklar ve ayrıcalıklar karşılığında. Almanlar, Alman Anayasasına ve hukuk normlarına saygı göstermelidir. Ayrıca sosyal katılım, saygı ve tüm yasalara uyma taahhüdü de olmalıdır. Askerliğe çağrılabilirsiniz.

Çifte Alman vatandaşlığı

Almanya’da çifte vatandaşlık almak kolay değil. Genel olarak Almanya’da çifte vatandaşlık yalnızca istisnai durumlarda mümkündür:

 • Avrupa Birliği veya eski Sovyetler Birliği’ndeki bir ülkeye ait olmak;
 • Vatandaşlıktan çıkmaya izin vermeyen bir ülkede daha önce vatandaşlığınız varsa;
 • Herhangi bir nedenle başka bir vatandaşlığa geçmeden önce Alman asıllı olmak;
 • Amerika’dan bir ebeveyniniz var;

Vatandaşlığa kabul prosedüründen önce başka bir vatandaşlığı korumak için ilgili Alman makamlarından resmi izin alın.
Çifte vatandaşlığa, vatandaşlığa sahip olabileceğiniz diğer ülkenin kanunlarına göre de izin verilmelidir.

Almanya’da çocukların vatandaşlığa alınmasıyla ilgili en önemli sorular ve cevaplar

Almanya’da çocukların vatandaşlığa alınması konusuyla ilgili insanların aklında pek çok soru var. Arap Almanya 24 en sık sorulan soruları yanıtlamaya çalışacak.

Çocuklar ne zaman Almanya’da vatandaşlığa alınabilir?

Vatandaşlık yalnızca başvurunun sunulması üzerine verilir. 16 yaşını doldurduysanız ikamet ettiğiniz yerdeki sorumlu vatandaşlık makamına vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. 16 yaşın altındaki çocuklar için vatandaşlık başvurusunun yasal bir temsilci, genellikle de ebeveynleri tarafından yapılması gerekir.

Almanya’da çocukların kendi başlarına vatandaşlığa alınması mümkün müdür?

Birçok göçmenlik ve vatandaşlığa kabul makamının beyanlarının aksine, 16 yaşın altındaki çocuklar da benzer bir oturma iznine ve asgari ikamet şartına sahip oldukları sürece ebeveynleri olmadan vatandaşlığa alınabilirler.

Çocuklar ne zaman Alman vatandaşlığı alırlar?

Gerekli 8 yıllık ikamet süresini tamamlayan çocuklar Almanya’da vatandaşlığa alınabilir. Ayrıca ebeveynleri maddi destek alsa dahi, sığınma hakkı elde etmeleri halinde altı yıl süreyle bu hakkı almaları mümkün. Bu durumda ebeveynler yardım aldıkları için vatandaşlık alamıyorlar.

Almanya doğumla vatandaşlık veriyor mu?

Çocuklar Almanya’da vatandaşlığa alınabilir veya Almanya’da doğan bir çocuk, ebeveynlerinden birinin Alman vatandaşı olması durumunda Alman vatandaşlığına hak kazanır. Baba yalnızca Alman vatandaşıysa ve çocuğun annesiyle evli değilse, çocuk 23 yaşına gelmeden babalık kanıtını sunmalı veya kabul etmelidir.

Previous post
Almanya’da çifte vatandaşlık 2024
Next post
Alman Pasaportunun Avantajları 2024